ANBI

Oprichtingsdatum: 26 oktober 1999

Kamer van Koophandel: 3708 7293
IBAN nummer: NL16 ABNA 0472263978

Samenvatting beleidsplan 2023
Het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard) is voornemens de in voorgaande jaren ingeslagen weg te vervolgen. De vruchtbare samenwerking met en tussen de deelnemers evenals de ontwikkelingen rond het project SchuldHulpMaatje hebben het bestuur tot dit besluit gebracht.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:    

Doelstelling:

Artikel 2 van de statuten verwoordt wat de stichting Platform Armoedebestrijding zich ten doel stelt:

En voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Eerdere verslagen