Deelgenoten

In het Platform Armoedebestrijding werken deelnemers samen om het doel te verwezenlijken. Deze deelnemers zijn elk afzonderlijk ook actief in het maatschappelijk middenveld.

Donaties

Donaties om met name de activiteiten van het project SchuldHulpMaatje te kunnen voortzetten dan wel uit te breiden, kunnen worden overgemaakt op:

IBAN-nummer: NL16 ABNA 0472263978

Ten name van: Stichting Platform Armoedebestrijding

Onder vermelding van: SchuldHulpMaatje.