Geldzorgen

geldzorgen

Schuldhulpmaatje Dijk en Waard is actief sinds 2011.
Destijds is SchuldHulpMaatje opgezet vanuit de samenwerkende Heerhugowaardse kerken. Na de fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is SchuldHulpMaatje actief binnen Dijk en Waard.
Iedere inwoner wordt desgevraagd geholpen, de meeste mensen die aankloppen hebben geen kerkelijke achtergrond.
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers en zij doorlopen een training en werken vervolgens vanuit de lokale (diaconale) vrijwilligersorganisatie

Zij geven al dan niet preventief hulp aan mede-inwoners die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan hen die schulden hebben en die nog niet te hoog zijn opgelopen.
Tevens bieden ze hulp aan degenen die een traject van schuldhulp hebben doorlopen en geven nazorg als de schuldhulp is afgerond.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar 
www.schuldhulpmaatjedijkenwaard.nl of www.schuldhulpmaatje.nl.

In Dijk en Waard zijn circa 20 getrainde en gecertificeerde Schuldhulpmaatjes actief. Een aanvraag voor het inzetten van een vrijwilliger verloopt altijd via de coördinator. Hulpvragen en de daarbij verkregen persoonlijke financiële informatie worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. De schuldhulpmaatjes zijn gebonden zich te houden aan de regels die  de Algemene Verordening Gegevensverwerking vereist.

geldzorgen 1

Hulpvragen

Hulpvragers of hun vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de coördinator,  telefoon  06-11680700. U kunt ook per mail informatie opvragen of hulp aanvragen: shm.dijkenwaard@gmail.com. De coördinator zal dan binnen een paar dagen reageren.