Welkom op de website van Platform Armoedebestrijding

portemonee

Armoede is een van de best verborgen geheimen in Nederland.
Er is wel eens gezegd dat het ‘goed gekleed’ over straat gaat. In diverse onderzoeken rond armoede wordt geconstateerd  dat 1 op de 6 à 7 huishoudens het risico op problematische schulden loopt of al in de problemen zit.


Dit kan duiden op een beperkte periode van ‘krap zitten’ maar kan evengoed op een veel ernstiger en bijna uitzichtloze situatie duiden.

Echte armoede is nog erger dan schulden.
Als iemand langere tijd is aangewezen op een minimaal inkomen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of er net boven) en er geen uitzicht is op verbetering, dan ligt sociaal isolement op de loer.
Volgens de Kinderombudsman groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede.

Hoe is dat in Heerhugowaard?

De Stichting Platform Armoedebestrijding (opgericht in 1999 door de gezamenlijke kerken in Heerhugowaard) stelt zich ten doel: